Sint-Marcus Heule-Bissegem
 

Start
Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
Parochiale Kalender
De Bijbelkring
Sacramenten
Doopontmoetingen
Vormselcatechese
Avondwijding
St.-Audomarus Bissegem
St.-Eutropius-Heule
O.L.V. Fatima - Heule
St.-Godelieve - Heule
Mariadorp Bissegem
'Per Voce' Gemengd koor Heule
Bedevaarten
Privacyverklaring - GDPR

 

Dit is de website van de
Pastorale Eenheid
Sint-Marcus Heule-Bissegem.

 

 

Omwille van het Coronavirus
en op aandringen
van de Belgische Bisschoppen
zijn er tot nader order
geen eucharistievieringen
in onze Pastorale Eenheid.

 
Derde herderlijke brief van onze pastoor in Coronatijden.

                                                                                                           Heule, 28 maart 2020

Zusters en broeders,
 

Ik hou eraan ook deze week mailsgewijs bij u binnen te vallen. Ik hoop dat u dat goed vindt. Op die manier houden wij onze parochiale verbondenheid toch een beetje in stand, want ook dat staat op het vrees-lijstje van verschillende mensen. Sommigen zijn bang dat het lange uitblijven van samen-kunnen-vieren, wel eens de doodsteek zou kunnen betekenen van de al niet spectaculaire kerkgang. Ik heb daar geen antwoord op. Dat zijn dingen die we niet kunnen weten. We kunnen alleen maar hopen dat het niet zo is. De bekommernis in zich dragen betekent dat mensen ermee bezig zijn. En dat op zich is een goede zaak.

Er zijn trouwens ook mensen die verkondigen dat hetgeen ons in deze tijd overkomt een straf zou zijn van God… Ik begrijp dat mensen op die manier een zekere zin proberen te geven aan de onrust die het virus veroorzaakt en aan de angst die ze voelen. God is voor alles een Barmhartige God. Ook in deze tijden trekt Hij zijn hand niet van ons af; ontzegt Hij ons Zijn Liefde niet. Dat zien we genoegzaam gebeuren in de steeds groeiende solidariteit die tussen mensen ontstaat, in de zorg voor elkaar, in de aandacht die zich toont doorheen nieuwe wegen van verbondenheid via internet, whatsapp, sms’jes, telefoongesprekken, kaartjes en brieven.

We zien Zijn Liefde aan het werk doorheen de blijvend tedere zorg van verplegers en verpleegsters, artsen, ondersteunend personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen allerhande. We zien Zijn Liefde aan het werk doorheen zoveel mensen die leven vanuit de kracht van Zijn Geest; be-geesterde mensen dus. Er is danig veel edelmoedigheid die als vanzelf zijn weg zoekt. Het toont zich zo subtiel, maar het beklijft telkens weer. Staan we stil bij de vanzelfsprekendheid waarmee mensen risico’s aangaan om ons ten dienste te staan? Ik denk aan postbodes, aan wetenschappers op zoek naar een eventueel tegengif, aan de mensen aan de kassa’s van de warenhuizen, aan de lokale winkeliers, aan talloze vrijwilligers die noden zien en helpen waar ze kunnen. Zovele mensen die elkaar ook figuurlijk niet loslaten. Zij zijn de levende tekenen van Gods Naam: YHWH: daar waar jij als mens zult zijn, daar ben Ik.

In dit verband breng ik ook het bijna meest voorkomende Bijbelwoord in herinnering: Wees niet bang. Het staat 365 keer in de Heilige Boeken geschreven. Dat is een keer voor elke dag van het jaar. Laten wij het ook maar verkondigen, nu dit jaar toevallig 366 dagen telt: Wees niet bang. Ook aan deze weken van ongerustheid komt een eind.

Zusters en broeders,
Het is intussen genoegzaam bekend dat wij dit jaar de Goede Week niet samen zullen kunnen vieren. Als u het goed vindt, stuur ik u vanuit het team van onze geloofsgemeenschap een bericht op de heiligste dagen: Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

Kent u mensen in uw buurt die deugd zouden hebben van deze brief? Druk hem af en bezorg hem. Hij dient ervoor. Of, als ze een mailadres hebben, spreek hen aan. Met een mailtje naar mail@sintmarcus.be zijn ze zo ingeschreven. Op die manier houden wij, zo hoop ik, onze geloofsgemeenschap levend.

Bij wijze van ‘dienstmededeling’ geef ik mee dat de eerste communie en het vormsel een nieuwe datum zoeken. Van zodra daar meer zicht op is, worden de betrokkenen verwittigd. Dus geen eerste communie op 2 mei; geen vormsel op 25 april.

De kerken blijven open als anders voor al wie nood heeft aan een stil gebed of een moment van bezinning. Weet ook dat de Sint-Eutropiuskerk in Heule toegankelijk is via het hellend vlak aan de rechterkant van de grote poort.

Ik wens u andermaal een goede gezondheid toe en heel veel goede moed.
Laten wij God dankbaar zijn dat we elkaar nabij weten in goede en moeilijke dagen.
Zorg voor elkaar!

Vriendelijk,

Pr. Wim Seynaeve.
wim.seynaeve@sintmarcus.be

 
 
Videoboodschap van Bisschop Lode
in verband met eerste communie en vormsel

 

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 19 april worden afgelast; dat staat te lezen in een uitgebreide reeks richtlijnen van de bisschoppen van ons land.

1. Palmzondag

Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw. Om een tweevoudige reden. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van Palmzondag. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden.

2. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Pasen

Er zijn geen vieringen in onze kerken

3. Doopsels en kerkelijke huwelijken

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.

4. Vormsel en Eerste Communie

Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk en van zodra de maatregelen van de regering dit toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.

5. Kerkgebouwen blijven open

Onze kerkgebouwen blijven op de gezette uren open voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

6. Vastencampagnes Broederlijk Delen.

De jaarlijkse vastencampagnes van beide kerkelijke organisaties zijn niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in de kerk nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292.

7. Klokken van dank en hoop

De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Op onze parochies luiden reeds enkele dagen om 20u de kerkklokken als teken van waardering en dank.

8. Media

De bisdommen maken het mogelijk om via videoboodschappen of livestream verbonden te blijven met de nationale en diocesane kerkgemeenschap. U vindt de nodige links en overzichten op de algemene en de diocesane pagina’s van Kerknet.

VRT en RTBF proberen op zondag hun vaste uitzendingen van de eucharistievieringen op radio en tv voort te zetten. Ook RCF, KTO, France 2, Radio Maria en NPO Nederland zenden religieuze vieringen uit.

De Bisschoppen van België

 
 
Jaarthema 2019 - 2020

 

 

Last Update: maandag 30 maart 2020

 

Fotoalbum
Sint-Marcus

Lichtmis 2020
Dankviering Birger
Birger Priester
Kerstmis 19
Advent 19
Weekend Vormsel '19
Herdenking '19
WE Acolieten Merkenveld sept '19
Tinekesfeesten '19
Koorreis '19
Kampmis Chiro-Stine '19
Vaderdag '19
Ziekennamiddag '19
Slot Noveen WK '19
St-Marcusfeest '19
Meizondag '19
Paastriduüm
Vasten 2019
Acolietenweekend feb '19
Lichtmis '19
Vormsel 2019
Kerstmis '18
Kerst Scholen '18
Candlelight 18
Advent 2018
Sint-Cecilia 18
11 november '18
Herdenkingsviering Nov '18
150 jaar Godelievekerk okt '18
Parochiaal Ontbijt okt '18
Weekend acolieten sept '18
Dank-Concert '18
Per Voce augustus '18
Banneux '18
Acolieten Bellewaerde '18
180 jaar Zusters van Heule '18
Juni '18
Vasten '18
Per Voce Maldegem feb '18
Kinderzegen Kleuter '18
Tim Diaken '17
Birger Diaken '16


          parochiaal secretariaat:
          Pastoriestraat 1
          B-8501-Kortrijk-Heule
      
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze parochie:
info@sintmarcus.be
team@sintmarcus.be
of naar onze pastoor en of diakens:
wim.seynaeve@sintmarcus.be
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
edward.verhaeghe@sintmarcus.be

webmaster: phdp