Sint-Marcus Heule-Bissegem
 

Start
Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
Parochiale Kalender
De Bijbelkring
Sacramenten
Doopontmoetingen
Vormselcatechese
Taizé Mariadorp
St.-Audomarus Bissegem
St.-Eutropius-Heule
O.L.V. Fatima - Heule
St.-Godelieve - Heule
Mariadorp Bissegem
'Per Voce' Gemengd koor Heule
Bedevaarten

 

Dit is de website van de
Pastorale Eenheid
Sint-Marcus Heule-Bissegem.


 

  UURREGELING Eucharistievieringen in onze parochie:

  Iedere zaterdag om 17u in de Sint-Omaarskerk in Bissegem
  Zondag om 9u in de Sint-Godelievekerk te Heule
  Zondag om 10u30 in de Sint-Eutropiuskerk te Heule

 

Onze acolieten trokken op 3 juli naar den Efteling.
Chiro Stine gaat op kamp en dat zijn ze ons komen vertellen!
Tim Lagae is tot diaken gewijd!
Op 11 juni werden Ine Castelain en Reninka Parmentier door deken Geert Morlion aangesteld in het parochiaal team van Sint-Marcus
 
Ons 'Gemengd Koor Per Voce Heule' was een dag te gast in Hulste waar men onder meer een viering in de feesttent opluisterde.
 

Last Update: zondag 23 juli 2017

 

Fotoalbum
Sint-Marcus

Acolieten Efteling '17
Kampmis Chiro Stine '17
Tim Diaken '17
Per Voce Hulste '17
Ine&Reninka 11 juni '17
Ziekendag Heule '17
Meimaand '17
Wijdingsjubileum '17
Acolieten '17
Eerste Communie '17
St-Marcusfeest '17
Vormsel '17
Pasen '17
Goede Week '17
Vasten '17
Lichtmis 2017
WE Misdienaars jan '17
Kerstmis '16
Kerst School '16
Advent '16
St-Cecilia Per Voce Heule '16
Birger Diaken '16


          parochiaal secretariaat:
          Pastoriestraat 1
          B-8501-Kortrijk-Heule
      
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze parochie:
info@sintmarcus.be
team@sintmarcus.be
of naar onze pastoor en of diakens:
wim.seynaeve@sintmarcus.be
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
edward.verhaeghe@sintmarcus.be

webmaster: phdp