O.L.V. Fatima - Heule
 

Start
Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
Parochiale Kalender
Sacramenten
Doopontmoetingen
Vormselcatechese
Avondwijding
St.-Audomarus Bissegem
St.-Eutropius-Heule
O.L.V. Fatima - Heule
St.-Godelieve - Heule
'Per Voce' Gemengd koor Heule
Bedevaarten
Privacyverklaring - GDPR

 

In het 'Handvest voor de pastorale eenheid' schrijft onze bisschop het volgende:
Een pastorale eenheid is levend en levenskrachtig als christenen elkaar vinden en kennen op de plaats waar ze wonen en daar proberen iets te betekenen voor de mensen rondom. Om die reden waardeert de pastorale eenheid daadwerkelijk alles wat in de lokale gemeenschappen bijdraagt tot een levensnabij geloofsgetuigenis.
Ook als er in een deel van de pastorale eenheid weinig actieve christenen zijn, willen we daar dankbaar elk charisma en elke inzet aanspreken.
Pastorale ploegen dragen geen beleidsverantwoordelijkheid in de pastorale eenheid. Ze zijn ook niet langer verantwoordelijk om het beleid te bepalen in hun vroegere parochie, maar kunnen veel betekenen om het beleid van het team van de pastorale eenheid in hun lokale gemeenschap te verankeren. Wat plaatselijk leeft, kunnen ze ook aan het team signaleren.

Nadat de zusters in november 2014 het klooster in de Moorseelsestraat hadden verlaten werd beslist om de Fatimakerk niet te behouden als cultusplaats. Op die manier konden de zusters vrijelijk beslissen over de toekomst van het kloostergebouw.
Bij 2 decreten van bisschop Jozef Dekesel van 19 maart 2015 werd ons het volgende meegedeeld:
- De parochie Onbevlekt Hart van Maria van Fatima te Heule wordt opgeheven en toegevoegd bij de parochie Sint-Eutropius te Heule;
- Het kerkgebouw wordt onttrokken aan de eredienst en terug gebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik waarna het –na het volledig doorlopen van de burgerrechtelijke procedure– opnieuw volledig ter beschikking komt van de eigenaar, de VZW De Zusters Passionistinnen te Heule, die vervolgens vrij kan beschikken over de volledige eigendom.

Het is hoe dan ook de wens van het parochiaal eenheidsteam om in iedere entiteit van onze Sint-Marcusparochie een lokale pastorale ploeg actief te hebben. Zij ondersteunen wat leeft op de vroegere parochies en onderhouden contacten  met de plaatselijke verenigingen. Naast de pastorale ploeg van Audomarus, de ploeg van Eutropius en de ploeg van Godelieve zijn wij verheugd ook een lokale pastorale ploeg in Fatima actief te hebben.

Hun voorzitster is Dhr. Piet  Vierstraete. piet.vierstraete@skynet.be

Hieronder kan je doorgaan naar hun eigen website.

 

Klik op de foto om verder te gaan

 

Parochies Heule - Bissegem

Fotoalbum
Sint-Marcus

Zomerkampen 2020
Vasten-Pasen 20
Acol Paaseitjes 20
Lichtmis 2020
Acol Dikkele Feb 20
Dankviering Birger
Birger Priester
Kerstmis 19
Advent 19
Weekend Vormsel '19
Herdenking '19
Acol Merkenveld sept 19
Tinekesfeesten '19
Koorreis '19
Kampmis Chiro-Stine '19
Vaderdag '19
Ziekennamiddag '19
Slot Noveen WK '19
St-Marcusfeest '19
Meizondag '19
Paastriduüm
Vasten 2019
Acolietenweekend feb '19
Lichtmis '19
Vormsel 2019
Kerstmis '18
Kerst Scholen '18
Candlelight 18
Advent 2018
Sint-Cecilia 18
11 november '18
Herdenkingsviering Nov '18
150 jaar Godelievekerk okt '18
Parochiaal Ontbijt okt '18
Weekend acolieten sept '18
Dank-Concert '18
Per Voce augustus '18
Banneux '18
Acolieten Bellewaerde '18
180 jaar Zusters van Heule '18
Juni '18
Per Voce Maldegem feb '18
Kinderzegen Kleuter '18
Tim Diaken '17
Birger Diaken '16


          parochiaal secretariaat:
          Pastoriestraat 1
          B-8501-Kortrijk-Heule
      
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze parochie:
info@sintmarcus.be
team@sintmarcus.be
of naar onze pastoor en of diakens:
wim.seynaeve@sintmarcus.be
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
edward.verhaeghe@sintmarcus.be

webmaster: phdp