Mariadorp Bissegem
 

Start
Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
Parochiale Kalender
De Bijbelkring
Sacramenten
Doopontmoetingen
Vormselcatechese
Avondwijding
St.-Audomarus Bissegem
St.-Eutropius-Heule
O.L.V. Fatima - Heule
St.-Godelieve - Heule
Mariadorp Bissegem
'Per Voce' Gemengd koor Heule
Bedevaarten
Privacyverklaring - GDPR

 

De kerk van Mariadorp wordt gebruikt als parochiale kerk. Op de hoogdagen die in de week vallen gaat de eucharistieviering er door om 10u30. Er zijn dan geen vieringen in de andere parochiekerken. In de kerk gaan ook onze vormingsavonden door als daar zijn: Bijbelavond, Infoavond Welzijnszorg, Infoavond Broederlijk-Delen, de Aswoensdagviering en de geloofsavonden.
In het zaaltje naast de kerk gaan ook veel parochiale vergaderingen door.

De kerk van Mariadorp is gelegen in de Pyfferoenstraat te Bissegem  

 

Vanaf nu worden geen reservaties meer aanvaard
wat betreft het zaaltje van Mariadorp.

De reservaties voor 2018 worden afgewerkt volgens afspraak.

Parochies Heule - Bissegem

Fotoalbum
Sint-Marcus

Tinekesfeesten '19
Kampmis Chiro-Stine '19
Vaderdag '19
Ziekennamiddag '19
Slot Noveen WK '19
St-Marcusfeest '19
Meizondag '19
Paastridum
Vasten 2019
Acolietenweekend feb '19
Lichtmis '19
Vormsel 2019
Kerstmis '18
Kerst Scholen '18
Candlelight 18
Advent 2018
Sint-Cecilia 18
11 november '18
Herdenkingsviering Nov '18
150 jaar Godelievekerk okt '18
Parochiaal Ontbijt okt '18
Weekend acolieten sept '18
Dank-Concert '18
Per Voce augustus '18
Banneux '18
Acolieten Bellewaerde '18
180 jaar Zusters van Heule '18
Juni '18
Per Voce Maldegem feb '18
Kinderzegen Kleuter '18
Tim Diaken '17
Birger Diaken '16


          parochiaal secretariaat:
          Pastoriestraat 1
          B-8501-Kortrijk-Heule
      
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze parochie:
info@sintmarcus.be
team@sintmarcus.be
of naar onze pastoor en of diakens:
wim.seynaeve@sintmarcus.be
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
edward.verhaeghe@sintmarcus.be

webmaster: phdp