Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
 

Start
Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
Parochiale Kalender
Sacramenten
Doopontmoetingen
Vormselcatechese
Avondwijding
St.-Audomarus Bissegem
St.-Eutropius-Heule
O.L.V. Fatima - Heule
St.-Godelieve - Heule
'Per Voce' Gemengd koor Heule
Bedevaarten
Privacyverklaring - GDPR

 

Een pastorale eenheid is een gemeenschap die aandacht heeft voor het Woord van God en zich laat doordringen van het evangelie,  die samenkomt voor gebed en liturgie en  die concrete wegen zoekt van zorg voor mensen en solidariteit. Zoín gemeenschap straalt vrede en menselijkheid uit en biedt een ankerplaats voor zoekende mensen. Binnen een pastorale eenheid beheert men zorgvuldig de materiŽle en financiŽle middelen.
Een team draagt samen de verantwoordelijkheid in die gemeenschap.

Het team (pastoor, andere door de bisschop benoemden, vrijwilligers) is de beleidsgroep aan wie de bisschop de verantwoordelijkheid voor een pastorale eenheid toevertrouwt. Dat team neemt de beleidsopties, bepaalt prioriteiten en vertaalt ze in concrete acties.
Het team ziet er binnen een pastorale eenheid op toe dat de verbondenheid tussen de gelovigen en de lokale gemeenschappen sterker wordt.
Het team waakt er ook over dat de pastorale eenheid groeit in trouw aan het evangelie en verbonden blijft met het decanaat, het bisdom en de universele Kerk. Het beleidsteam houdt in de pastorale eenheid de aandacht wakker.

In onze nieuwe pastorale eenheid Sint-Marcus Heule-bissegem zijn we in zeven werkvelden actief.

 • Diaconie
 • Gebed en Liturgie
 • Catechese en Verkondiging
 • Communicatie en PR
 • Gemeenschapsopbouw
 • Secretariaat
 • FinanciŽle belangen

Voor ieder werkveld zijn vanuit het team teamleden aangesteld om de goede werking van deze werkvelden op te volgen.

 

Diaconie                                                      (vanuit het team dragen Christine Vandeputte en Dominiek Lodewijckx hiervoor zorg)
Zorg voor mensen en Solidariteit             

Een pastorale eenheid maakt het mogelijk dat gemeenschappen en gelovigen hun geloof beleven en verdiepen in de diaconie: aandacht en zorg voor mensen die door lijden of miserie getroffen worden, kansarmen en uitgesloten medemensen, zieken en rouwendenÖ Gelovigen kunnen niet alle noden lenigen maar ze zetten zich, als persoon en als gemeenschap, met daden in voor medemensen dichtbij en veraf. Een pastorale eenheid stelt profetische tekenen (bv. een onthaalhuis voor migranten, een zusterschap met een geloofsgemeenschap in het armere zuidenÖ) en werkt enthousiast mee met grote campagnes zoals Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Missio of acties van Kerkwerk Multicultureel Samenleven e.a. Daarbij benut men ook alle kansen om samen te werken met bestaande acties en bewegingen, ook van niet-christelijke signatuur.
Op onze parochie zijn we in de diaconie actief op volgende domeinen:

 • Ziekenpastoraal: Edward Verhaeghe
 • Broederlijk Delen: Christine Vandeputte en Dominiek lodewijckx
 • Missio: Christine Vandeputte en Dominiek lodewijckx
 • Welzijnszorg: Christine Vandeputte en Dominiek lodewijckx
 • Armenzorg: Christine Vandeputte en Dominiek lodewijckx
 • Verlies en Rouwverwerking: Dominiek Lodewijckx
Gebed & Liturgie                        (vanuit het team draagt Priester Wim hiervoor zorg)
Samenkomen om te bidden en te vieren                   

Het samenkomen voor de eucharistieviering op zondag (of zaterdagavond) vormt de kern van de gemeenschap. Een pastorale eenheid zorgt ervoor dat de gelovigen de eucharistie op een kwaliteitsvolle wijze kunnen vieren. ĎKwaliteitsvolleí liturgie heeft te maken met het aantal en de betrokkenheid van de aanwezigen, de Ďars celebrandií van de voorganger, het aantal en de bekwaamheid van de medewerkers (acolieten, lectoren, koorleden, kosters en organisten), de kwaliteit van muziek en zang, de aankleding en de inrichting van de liturgische ruimteÖ Een goede samenwerking met de kerkfabrieken, die instaan voor de materiŽle ondersteuning van de eredienst, draagt ongetwijfeld bij tot een waardevolle liturgie.
Wanneer mensen een sacrament ontvangen, zorgt de pastorale eenheid ervoor dat de liturgie van de Kerk trouw en op een hartelijke en verzorgde manier gevierd wordt.
Op onze parochie zijn we in de liturgie actief op volgende domeinen:
 • Liturgische werkgroep: Priester Wim
 • Sacramentenliturgie: Priester Wim
 • Uitvaartliturgie: Priester Wim
 • Ondersteuning van lectoren: Bieke Denys
 • Ondersteuning van acolieten: Xavier Mestdag
 • Warandekapel: Bieke Denys
Catechese & Verkondiging                                  (vanuit het team dragen priester Wim en Edward Verhaeghe hiervoor zorg)

Een pastorale eenheid zorgt voor een rijk aanbod van eerste verkondiging en van geloofsverdieping, gaande van de homilie, catechesemomenten, Bijbelkringen die in ťťn of ander huis samenkomen tot grotere activiteiten zoals een geloofsdag of deelname aan decanale en diocesane initiatieven. Wie zich op een sacrament voorbereidt, kan rekenen op een gastvrij onthaal en goede begeleiding, door een gemeenschap die mee op stap gaat in een even deugddoende als diepgaande initiatie in het geloof.
Op onze parochie zijn we in verkondiging en catechese actief op volgende domeinen:
 • Bijbelavonden: Edward Verhaeghe
 • Doopsel: Edward Verhaeghe en Dominiek Lodewijckx
 • Eerste Communie: Priester Wim
 • Vormsel: Ine castelein, Reninka Parmentier, Bea Van den Broeck, Xavier Mestdag en Philippe Depoortere
 • Huwelijk: priester Wim en de voorganger in het huwelijk
 • Eerste verkondiging via onthaal: alle teamleden
 • Geloofsvorming en Leerhuis: Christine Vandeputte
 
Communicatie & PR                                             (vanuit het team dragen Priester Wim en Philippe Depoortere hiervoor zorg)

In een pastorale eenheid zijn communicatie en relaties belangrijke spelers. Er is niet alleen de interne communicatie, (doorspelen van programma's, uitnodigingen en verslagen, een nieuwsbrief aan de parochianen en het weekblad Kerk&Leven) maar ook extern, op het digitale platform, kan heel wat bereikt worden. Het hebben van o.a. een website is een belangrijk instrument om met de parochie naar buiten te komen. Ook, bij belangrijke gelegenheid, verschijnen in de lokale en regionale pers draagt bij tot de aanwezigheid van de parochie in de samenleving. Daarnaast is het ook belangrijk dat conflicten binnen de parochiale groepen vreedzaam kunnen opgelost worden.
Op onze parochie zijn we communicatief actief op volgende domeinen:
 • Kerk & Leven: priester Wim
 • Website: Philippe Depoortere
 • Nieuwsbrief: Philippe Depoortere
 • Mailgroepen: Philippe Depoortere
 • Folders en affiches: Philippe Depoortere
 • Perscommunicatie: Philippe Depoortere
 • Conflicthantering: Priester Wim
Gemeenschapsopbouw                                       (vanuit het team dragen Marieke Benoit, Christine Vandeputte en Marijke Vanmarcke hiervoor zorg)

Een gemeenschap die enkel op zichzelf gekeerd is heeft geen enkel doel. Het is daarom belangrijk dat we als gelovige gemeenschap naar buiten durven te treden. Onze aanwezigheid op tal van activiteiten is onmisbaar voor onze relatie met andere groepen in de dorpsgemeenschap. Ook aandacht hebben voor en helpen bij activiteiten van onze verenigingen is een must. Omdat we stilaan evolueren van een kerk van tradities naar een gemeenschap die naar buiten treedt, is onze relatie en het respect met en voor mensen buiten 'onze kerk'  heel belangrijk.
Omdat we ook ontmoeting en binding steeds belangrijker gaan vinden hechten we ook veel belang aan het houden van een receptie na een 'uitzonderlijke' viering in onze kerken. We hebben echter niet veel uitzonderlijks nodig om hieraan te beginnen.
 • Recepties: Marieke Benoit, Christine Vandeputte en Marijke Vanmarcke.
 • Aanwezigheid op dorpsfeesten: Alle teamleden.
Secretariaat                                       (Vanuit het team dragen priester Wim en Dominiek Lodewijckx hiervoor zorg)

Op onze parochie zijn volgende aangelegenheden belangrijk:
 • Archief: Edward Verhaeghe
 • Onthaal en een aanspreekpunt in de lokale gemeenschappen: Dominiek Lodewijckx
 • Aanvraag misintenties in de lokale gemeenschappen: Dominiek Lodewijckx
 • Parochiaal secretariaat en Lopende zaken: Priester Wim
 • Boekhouding en FinanciŽle verrichtingen: Priester Wim
Raad economische aangelegenheden                   (Vanuit het team draagt priester Wim hiervoor zorg)

De bezittingen van de vroegere parochies zijn in ťťn fonds samengebracht. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de tijdelijke goederen en de financiŽn ligt bij het team van de pastorale eenheid. Het team laat zich daarin bijstaan door een economische adviesraad. Die staat er mee voor in dat men de middelen goed beheert en dat die optimaal ten goede komen aan de gemeenschappelijke pastorale werking. Die raad doet dat op een correcte en transparante manier, trouw aan het evangelie. Dat legt immers een sterke klemtoon op de juiste omgang met het materiŽle bezit.
 

Wie dat wenst kan hier
het Handvest voor de pastorale eenheid
openen en lezen.

 

Parochies Heule - Bissegem 

Fotoalbum
Sint-Marcus

Zomerkampen 2020
Vasten-Pasen 20
Acol Paaseitjes 20
Lichtmis 2020
Acol Dikkele Feb 20
Dankviering Birger
Birger Priester
Kerstmis 19
Advent 19
Weekend Vormsel '19
Herdenking '19
Acol Merkenveld sept 19
Tinekesfeesten '19
Koorreis '19
Kampmis Chiro-Stine '19
Vaderdag '19
Ziekennamiddag '19
Slot Noveen WK '19
St-Marcusfeest '19
Meizondag '19
PaastriduŁm
Vasten 2019
Acolietenweekend feb '19
Lichtmis '19
Vormsel 2019
Kerstmis '18
Kerst Scholen '18
Candlelight 18
Advent 2018
Sint-Cecilia 18
11 november '18
Herdenkingsviering Nov '18
150 jaar Godelievekerk okt '18
Parochiaal Ontbijt okt '18
Weekend acolieten sept '18
Dank-Concert '18
Per Voce augustus '18
Banneux '18
Acolieten Bellewaerde '18
180 jaar Zusters van Heule '18
Juni '18
Per Voce Maldegem feb '18
Kinderzegen Kleuter '18
Tim Diaken '17
Birger Diaken '16


          parochiaal secretariaat:
          Pastoriestraat 1
          B-8501-Kortrijk-Heule
      
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze parochie:
info@sintmarcus.be
team@sintmarcus.be
of naar onze pastoor en of diakens:
wim.seynaeve@sintmarcus.be
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
edward.verhaeghe@sintmarcus.be

webmaster: phdp