Sacramenten
 

Start
Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
Parochiale Kalender
Sacramenten
Doopontmoetingen
Vormselcatechese
Avondwijding
St.-Audomarus Bissegem
St.-Eutropius-Heule
O.L.V. Fatima - Heule
St.-Godelieve - Heule
'Per Voce' Gemengd koor Heule
Bedevaarten
Privacyverklaring - GDPR

Het Doopsel

Een doopsel kan men aanvragen bij onze diaken Edward en of bij diaken Dominiek.
Er wordt gedoopt in de een van onze parochiekerken, in de kerk van Mariadorp of in de Warandekapel.
Op onze parochie is er een werkgroep Dooppastoraal actief die u kan helpen bij het voorbereiden van de doopviering.
Alle info bij Edward Verhaeghe: edward.verhaeghe@sintmarcus.be, Dominiek Lodewijckx: dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be, Priester Wim: wim.seynaeve@sintmarcus.be of doopsel@sintmarcus.be.

De Eerste Communie

Aan de kinderen die in het éérste leerjaar zitten wordt de kans geboden hun éérste communie te doen.
Op een ouderavond kunnen de ouders die dat wensen, hun kinderen hiervoor inschrijven.
De catechese wordt door de leerkrachten van het éérste leerjaar op school gegeven.
Ook de praktische voorbereiding van de éérste communieviering gaat op school door.
De éérste communieviering gaat altijd door in de eigen parochiekerk.
Alle info via: eerstecommunie@sintmarcus.be

Het Heilig Vormsel

Aan twaalfjarigen op onze parochie wordt het Heilig Vormsel aangeboden.
De ouders kunnen inschrijven op een ouderavond die normaal in oktober plaats vindt.
Om als vormeling ingeschreven te worden moet men: Gedoopt zijn, op school de katholieke catechese volgen, twaalf jaar oud worden in het jaar van het vormsel en op de parochie wonen of er school lopen. De vormselcatechese is een parochiaal gebeuren.
Net voor het vormsel is er een Gebedswake en enige tijd na het vormsel is er een Dankviering.
Alle info bij Ine Castelain, reninka Parmentier, Bea Van de Broeck, Xavier Mestdag of bij Philippe Depoortere.
info@vormselheulebissegem.be    www.vormselheulebissegem.be.

Het Huwelijk

Voor een kerkelijk huwelijk moet je eerst bij onze pastoor zijn.
Met hem spreek je dag en uur af en worden alle benodigde documenten aangemaakt.
De huwelijksliturgie zelf bespreek je dan met de diaken of met de priester die in de huwelijksviering voorgaat.
In onze kerken is er een geluidsinstallatie met cd- en usb-speler die vrij kunnen gebruikt worden, maar het spreekt van zelf dat ook onze koster met orgel en zang beschikbaar is. Ook ons Gemengd Koor 'Per Voce' biedt graag haar diensten aan. Wanneer een groepje of zanger komt musiceren of zingen, spreek je best eens af met de pastoor voor wat betreft de technische faciliteiten in onze kerken (micro's, standplaats...).
Alle info bij Priester Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus
.be

Het sacrament van de Verzoening

Voor een individuele biecht kan je altijd bij onze pastoor terecht.
Daarnaast is er telkens net voor Pasen een gemeenschappelijke Boetedienst.

Ziekenzalving

Ook voor een Ziekenzalving kan je steeds bij de pastoor terecht.
En in Heule is er een werkgroep Ziekenpastoraal actief die ieder jaar de ziekennamiddag inricht.
Het ene jaar is er Mariahulde en het andere jaar Ziekenzalving.
In Bissegem is er in de Goede Week een eucharistieviering met ziekenzalving.
Alle info bij Zr Coleta Maenhout, diaken Edward en Diaken Dominiek: ziekenpastoraal@sintmarcus.be
 

Parochies Heule - Bissegem 

Fotoalbum
Sint-Marcus

Zomerkampen 2020
Vasten-Pasen 20
Acol Paaseitjes 20
Lichtmis 2020
Acol Dikkele Feb 20
Dankviering Birger
Birger Priester
Kerstmis 19
Advent 19
Weekend Vormsel '19
Herdenking '19
Acol Merkenveld sept 19
Tinekesfeesten '19
Koorreis '19
Kampmis Chiro-Stine '19
Vaderdag '19
Ziekennamiddag '19
Slot Noveen WK '19
St-Marcusfeest '19
Meizondag '19
Paastriduüm
Vasten 2019
Acolietenweekend feb '19
Lichtmis '19
Vormsel 2019
Kerstmis '18
Kerst Scholen '18
Candlelight 18
Advent 2018
Sint-Cecilia 18
11 november '18
Herdenkingsviering Nov '18
150 jaar Godelievekerk okt '18
Parochiaal Ontbijt okt '18
Weekend acolieten sept '18
Dank-Concert '18
Per Voce augustus '18
Banneux '18
Acolieten Bellewaerde '18
180 jaar Zusters van Heule '18
Juni '18
Per Voce Maldegem feb '18
Kinderzegen Kleuter '18
Tim Diaken '17
Birger Diaken '16


          parochiaal secretariaat:
          Pastoriestraat 1
          B-8501-Kortrijk-Heule
      
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze parochie:
info@sintmarcus.be
team@sintmarcus.be
of naar onze pastoor en of diakens:
wim.seynaeve@sintmarcus.be
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
edward.verhaeghe@sintmarcus.be

webmaster: phdp