Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
 

Start
Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
Parochiale Kalender
Sacramenten
Doopontmoetingen
Vormselcatechese
Avondwijding
St.-Audomarus Bissegem
St.-Eutropius-Heule
O.L.V. Fatima - Heule
St.-Godelieve - Heule
'Per Voce' Gemengd koor Heule
Bedevaarten
Privacyverklaring - GDPR


De leden van het huidig Pastoraal Eenheidsteam Sint-Marcus Heule-Bissegem. (foto juni 2019)
 

HISTORIEK
Sinds 15 juli 2001vormen de drie Heulse parochies samen de 'Federatie Heule'. Op 6 november 2004 werd de 'Federatie Heule-Bissegem' vervolledigd en kwam de Bissegemse Sint-Audomarusparochie de toenmalige federatie vervoegen.
Op 12 oktober 2014 werden de 4 parochies één nieuwe parochie: de 'Pastorale Eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem' en werd door Vicarus Generaal Koen Vanhoutte het nieuw Pastoraal Eenheidsteam aangesteld.

Het Pastoraal Eenheidsteam bestaat uit de vrijgestelden; de pastoor en de diakens benoemd voor de parochie Sint-Marcus Heule-Bissegem, aangevuld met enkele leken-vrijwilligers. Als eindverantwoordelijke voor de Pastorale Eenheid Sint-Marcus is pr. Wim Seynaeve als priester-moderator benoemd.

   
 

Voor de Pastorale Eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem ziet het team er als volgt uit: team@sintmarcus.be

Pastoor-Moderator:
  E.H. Wim Seynaeve
  wim.seynaeve@sintmarcus.be
Pastoriestraat 1 8501-Heule 056/35 17 39

Diakens:
 
  Dhr. Dominique Lodewijckx
   (echtgenoot van Francine Vanmoerkerke)
 
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
Doornappelstraat 7 8501-Bissegem 056/35 75 64
  Dhr. Edward Verhaeghe
   (echtgenoot van Mieke Desmet)
  edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Gemeenhof 77 8501-Heule 056/35 51 01
 

Vrijwilligers-leken
  Mevr. Ine Castelain
   (echtgenote van Piet Waegebaert)
 
ine.castelain@sintmarcus.be
Vier Linden 48 8501 Heule 056/35 88 24
  Dhr. Philippe Depoortere
   (echtgenoot van Christine De Blanck)
  
philippe.depoortere@sintmarcus.be
Kransvijver 50 8501-Heule 056/35 84 17
  Mevr. Reninka Parmentier
   (echtgenote van Bruno Bastin)
  reninka.parmentier@sint-marcus.be
Izegemsestraat 225 8501-Heule 056/35 05 16
  Mevr. Marijke Vanmarcke
   (echtgenote van Pol Claeys)
 
marijke.vanmarcke@sintmarcus.be
Hoogweide 24 8501-Heule 056/35 36 69
       

Namens CCV-Brugge,de Dienst Parochiepastoraal Bisdom Brugge
   

  Dhr. Joris Vancoppenolle
 
joris.vancoppenolle@ccv.be

Grootseminarie Potterierei 72 8000 Brugge 050/74 56 10
       

   


Parochies Heule - Bissegem


Fotoalbum
Sint-Marcus

Zomerkampen 2020
Vasten-Pasen 20
Acol Paaseitjes 20
Lichtmis 2020
Acol Dikkele Feb 20
Dankviering Birger
Birger Priester
Kerstmis 19
Advent 19
Weekend Vormsel '19
Herdenking '19
Acol Merkenveld sept 19
Tinekesfeesten '19
Koorreis '19
Kampmis Chiro-Stine '19
Vaderdag '19
Ziekennamiddag '19
Slot Noveen WK '19
St-Marcusfeest '19
Meizondag '19
Paastriduüm
Vasten 2019
Acolietenweekend feb '19
Lichtmis '19
Vormsel 2019
Kerstmis '18
Kerst Scholen '18
Candlelight 18
Advent 2018
Sint-Cecilia 18
11 november '18
Herdenkingsviering Nov '18
150 jaar Godelievekerk okt '18
Parochiaal Ontbijt okt '18
Weekend acolieten sept '18
Dank-Concert '18
Per Voce augustus '18
Banneux '18
Acolieten Bellewaerde '18
180 jaar Zusters van Heule '18
Juni '18
Per Voce Maldegem feb '18
Kinderzegen Kleuter '18
Tim Diaken '17
Birger Diaken '16


          parochiaal secretariaat:
          Pastoriestraat 1
          B-8501-Kortrijk-Heule
      
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze parochie:
info@sintmarcus.be
team@sintmarcus.be
of naar onze pastoor en of diakens:
wim.seynaeve@sintmarcus.be
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
edward.verhaeghe@sintmarcus.be

webmaster: phdp